همایش ها و سمینارها

سمینار تخصصی مدیریت بهینه مزارع پرورش و تکثیر زالو با رویکرد ایمنی زیستی
● پروفسور معصومه ملک: آخرین دستاوردها و استراتژی تکثیر و پرورش در ایران و جهان
● دکتر محمد مظاهری: مروری بر زالو درمانی از منظر طب ایرانی
● دکتر سعید صفوی پور: بررسی قوانین بسته بندی، عرضه و صادرات زالو در جهان
✅ با پذیرایی و ارائه گواهی معتبر حضور
✅ ظرفیت و فرصت ثبت نام محدود است