اساسنامه

اساسنامه انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان

فصل اول – کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” انجمن ” نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع دامپروری با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت انجمن در سطح استان اصفهان است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی انجمن در استان اصفهان، شهرستان اصفهان به نشانی خیابان چهارباغ خواجو، کوچه وصال شیرازی(جنب بانک ملی)، پلاک ۳ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده ۸

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌ اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از:

الف: کلیات

 1. تلاش در جهت ایجاد انسجام بیشتر بین متخصصین علوم دامی.
 2. تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی متخصصین علوم دامی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 3. تلاش در جهت شناساندن اهمیت حرفه دامپروری.
 4. تلاش در جهت برقراری ارتباط سازنده با دامداران و مرغداران.
 5. تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، نگرش و مهارت متخصصین علوم دامی، مرغداران و دامداران.
 6. تلاش در جهت ساماندهی و رفع موانع اشتغال متخصصین علوم دامی و برنامه ریزی در این راستا.
 7. تلاش در جهت حفظ شوون و ارتقای اخلاق حرفه‌ای در بین متخصصین علوم دامی در چهارچوب ارزشهای عالیه اسلام.
 8. تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور حرفه دامپروری.
 9. تلاش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای متخصصین علوم دامی.
 10. تلاش در جهت تنظیم روابط حرفه‌ای بین متخصصین علوم دامی و سایر رده‌های این حرفه.
 11. تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات متخصصین علوم دامی بهره‌مند می‌شوند.
 12. تلاش در جهت دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک علوم دامی.
 13. تلاش درجهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به حرفه دامپروری و تحقق مدیریت فنی در چارچوب نظام جامع دامپروری کشور.
 14. تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
 15. تلاش در جهت نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای انجمن.
 16. تلاش در جهت حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی بخش دامپروری.
 17. موارد دیگر مطابق با آیین نامه.

ب: روش اجرای هدف

 1. تهیه و انتشار نشریات علمی و تخصصی.
 2. تشکیل جلسات سخنرانی، همایشها، گردهمایی ها وکارگاهها.
 3. بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی اطلاع رسانی.
 4. برگزاری دوره های بازآموزی برای اعضاء، مرغداران و دامداران.
 5. تهیه طرحها و ارائه پیشنهادات در جهت پیشرفت امور مربوط به حرفه دامپروری و تسلیم آنها به مراجع قانونی و سازمانهای اجرائی ذیربط.
 6. ارزیابی طرحها و برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و اجرائی در زمینه دامپروری و ارائه پیشنهادات اصلاحی.
 7. ارتباط با جوامع مختلف داخلی و بین المللی که در زمینه علوم دامی فعالیت دارند.
 8. ارتباط با مراکز علمی و اطلاع رسانی تخصصی در داخل و خارج کشور و عضویت در اینگونه مراکز به منظورکسب و ارائه خدمات به اعضاء در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران.
 9. تجلیل از متخصصان ممتاز علوم دامی و نخبگان حرفه دامپروری.
 10. همکاری با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در حرفه دامپروری.
 11. همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین، تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات تخصصی دامپروری.
 12. همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به حرفه دامپروری.
 13. همکاری با مراجع ذیربط در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر متخصصین علوم دامی در جهت رشد و دستیابی به ‌آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک.
 14. اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با حرفه دامپروری که از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد.
 15. تدوین دستورالعملها و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن فعالیتهای مختلف متخصصین علوم دامی و سایر رده‌های حرفه دامپروری.
 16. همکاری درجهت جلوگیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز در حرفه دامپروری.
 17. انجام اموری که جزء اهداف انجمن بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند.
 18. موارد دیگر طبق آیین نامه

ماده ۱۰

شرایط عضویت:

کلیه اتباع ایرانی متخصص در رشته علوم دامی و یا سایر رده‌های حرفه دامپروری که دارای شرایط زیر باشند، می توانند به عضویت انجمن درآید.

۱-داشتن مدرک تخصصی مورد تائید مراجع رسمی کشور (عضویت پیوسته).

۲-پذیرفتن مفاد اساسنامه.

۳-محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

۴-داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی.

۵-پرداخت حق عضویت.

انواع عضویت:

انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان دارای ۳ نوع عضویت خواهد بود:

۱- عضویت پیوسته

که ویژه افرادی است که دارای مدرک تحصیلی علوم دامی بوده و دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و عضو اصلی انجمن محسوب می شوند.

۲- عضویت افتخاری

که ویژه دانشمندان، نخبگان و فعالان ایرانی و غیرایرانی در صنعت دامپروری بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره انتخاب می شوند. و دارای حق رای نبوده و مکلف به پرداخت حق عضویت نمی باشند و عضو اصلی انجمن نیز محسوب نمی شوند.

۳- عضویت دانشجویی

که مخصوص دانشجویان رشته علوم دامی بوده و دارای حق رای نبوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند و عضو اصلی انجمن نیز محسوب نمی شوند.

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۱

ارکان انجمن عبـارتنـد از ۱- مجمـع عمـومـی ۲- هیأت مـدیـره ۳- مدیرعامل ۴- بازرس.

ماده ۱۲

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

 1. انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛
 2. تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در خرداد ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- مجمع عمومـــی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیـــره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء-در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید- تشکیل می گردد.

تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه اصفهان زیبا می‌باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی:

 1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(ها)؛
 3. تعیین خط مشی کلی انجمن؛
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره؛
 5. تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛
 6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
 7. عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان؛
 8. تعیین حق عضویت؛
 9. تصویب انتشار نشریه.

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق‌العاده:

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱-با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس؛

۲- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:

۱-تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال؛

۳- تغییر در میزان سرمایه؛

۴- انحلال قبل از موعد؛

۵- هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره۱- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

تبصره ۳- مجامع عمومی عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده ۱۹

هیأت مدیره:

انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳- دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل ۳ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره- نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می‌نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲- مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.

تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره ۴- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۲۴

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده است. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامـــه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره۲ – هیأت مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری انجمن تا مبلغ یکصد میلیون ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

انجمن دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی‌البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۶

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

۱-کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛

۲- مدیران و مدیرعامل انجمن؛

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲.

ماده ۲۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 1. . بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
 2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
 3. گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
 4. اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
  تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۰

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره ۱- عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲- دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:

 1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛
 3. نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه؛
 4. اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
 6. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
 7. تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
 9. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
 10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۲

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳

بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می‌شود:

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.

ب) وقف و حبس.

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.

ت) حق عضویت در سازمان.

ماده ۳۴

انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.

تبصره ۲- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره ۳- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۵

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه، به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۷

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

ماده ۳۸

انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱- مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲- تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده ۳۹

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.